lørdag 7. juli 2012

Seminarer og gruppearbeid


Dette innleget ble skrevet paa torsdag, men hr ikke faatt lagt det ut foor naa pga mangel paa internett:

N å   h a r   v i   a l l e r e d e   v æ r t   i   N a i r o b i   i   f e m   d a g e r: t i d a   f l y r ! !  S e l v   o m   den n e   u k a   e g e n t l i g   s k u l l e   v æ r e   l i t t   r o l i g   e t t e r   e n   g a n s k e   h e k t i s k   uke   p å   E a s t   A f r i c a   C u p ,   s å   e r   d e t   o p p l e g g   f r a   m o r g e n e n   t i l   k v e l d.  D e t   k o s t e r   k r e f t e r ,   m e n   e r   v e l d i g   l æ r e r i k t .  
 S o m   v a n l i g   b e g y n n e r   v i   d a g e n   m e d   e n   s t i l l e   t i m e......d e t   e r   d e i l i g   å   h a   e n   t i m e   f o r   s e g   s e l v   o g   b a r e   l a   t a n k e n e   g å r   s i n   v e i . . .   E t t e r p å   er   d e t   s e m i n a r   o m   t e m a e r   s o m   « s p o r t   a n d   d e v e l o p m e n t » ,   « i n t e r c u l t u r a l   c o m m u n i c a t i o n »   o g   « o r g a n i z i n g   o f   events»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Bjarte Øen holder seminar om "Intercultural communication"


Man skulle tro at når man er i Afrika så skinner solen og varmen vil føles ubehagelig varm, men her er det rett og slett småkaldt. Solen har glimret med sitt fravær i dag, og temperaturen kan ikke være stort mer enn 20 grader. Kanskje er det like greit siden store deler av dagene går med til seminarene. I dag har vi også begynt planleggingen av fotballcupen vi skal være med å arrangere når vi kommer til Voi, og seminarene vi skal holde der.

Ja, vi skylder paa internettet naar det kommer til oppsett v dette inlegget ogsaa....


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar